Hoe


We zijn een professioneel communicatiebureau in de ruimste zin van het woord. We maken graag winst, maar die moet groter zijn dan alleen geld. Een opdracht is voor ons pas echt winstgevend als het iets verbetert in deze wereld, hoe klein ook. En hetzelfde geldt voor onze opdrachtgevers.  Ook bouwen we aan sterke merken die een gezond financieel rendement willen koppelen aan een gezond maatschappelijk rendement om op die manier een merk in de morgenwereld te worden.

Als bureau communiceren we alles dat bijdraagt aan een meer houdbare, zinvollere en plezieriger wereld. Net als elk zichzelf respecterend communicatiebureau spreken ook wij iedere doelgroep wervend en origineel aan in hun eigen (beeld)taal via de meest geschikte mix aan communicatiekanalen. Maar we gaan verder. We willen dat het verhaal hem in beweging brengt of juist even laat stilstaan. Dat lukt alleen maar als we de ander niet als eindstation zien, maar als vertrekpunt. Als het hart van onze communicatie.

We verdiepen ons in de drukte van zijn dagelijks leven, maar ook in zijn wereldbeeld, verwachtingen, angsten en dromen. We dringen niet binnen onder het avondeten, maar zoeken naar ruimte om te verbinden. Zie het als een telefoongesprek. Pas als er aan de andere kant wordt opgenomen en er nieuwsgierigheid is naar het gesprek, pas dan is er sprake van communicatie.

Als communicatiedieren zijn wij gek op woorden en beelden. Maar in een tijdperk van information overload is meer nodig om mensen te bereiken. Blind zenden – hoe geweldig je de boodschap ook verpakt – is zinloos. Zaadjes planten in de woestijn. Waarom doen we dat toch voortdurend?

We zijn ons ervan bewust dat communicatie behoefte heeft aan een nieuwe, zuivere taal. Een taal die mensen direct begrijpen. Een taal die ze niet alleen aanspreekt als consument. Een taal ook die er niet op los liegt zoals in de reclame. Een taal die je weer kunt vertrouwen. Misschien is een nieuwe taal wel een ecologisch vakantiepark dat mensen vertelt dat ze de wereld heel helpen houden door zelf energie op te wekken. Misschien is het een dansvloer die het ritme van lonkende lijven omzet in elektriciteit. Waarmee je zegt: Groene stroom, dat ben je zelf! Of verpakking van ijsjes die bestaat uit zaadjes en pokon: afval bestaat niet meer.

Communicatie bij ons is zeker woord en beeld maar vaak ook veel meer dan dat: het is iedere keer weer dat ene idee dat de potentie heeft werkelijk tot bloei te komen.