Onze opdrachtgevers


Xpring werkt onder meer voor:

‘s Heeren Loo / VGZ Nederland

Voor ‘s Heeren Loo, een organisatie met 14.000 medewerkers die actief is in de geestelijke gezondheidszorg, maakten we een documentaire over cliënten die vroeger vastgebonden zaten maar nu in vrijheid leven. Eerder maakten we een portret over Harry, een ZZP-4 cliënt. De film over Harry werd onder meer op 2 Vandaag getoond en speelde een rol bij het terugdraaien van aangekondigde bezuinigingen in de GGZ.

IBW Alliantie / GGZ Nederland

Voor RIBW Alliantie en GGZ Nederland produceerden en realiseerden we twee filmportretten van cliënten in ZZP-4.

Stadsregio Rotterdam

Voor de stadsregio verzorgden we de communicatiestrategie om inwoners mee te nemen in het verduurzamen van hun eigen woning. Bij het bepalen van die strategie gaan we uit van specifieke bewonerseigenschappen. Door te weten wat de beweegredenen zijn om tot ander gedrag te komen, kun je de communicatie veel specifieker en effectiever inzetten. Dit deden we onder meer in Barendrecht (zie www.kieskoos.nu) en Vlaardingen.

Gemeente Vlaardingen 

Voor de gemeente Vlaardingen ontwikkelen we samen met FYnergy een paraplu-aanpak voor de communicatie over duurzaamheid. Doelstelling is het herkenbaar worden van alle gemeentelijke én overige projecten die bijdragen aan een duurzamere omgeving. We ontwikkelen naast een strategie ook een slogan en logo.

 

Marktplaats Duurzaam Bouwen Rijnmond

In opdracht van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen werken we mee aan de ontwikkeling van de Marktplaats Duurzaam Bouwen. De Marktplaats Duurzaam Bouwen Rijnmond (www.mpdubo.nl) is het onafhankelijk platform voor iedereen die in de regio Rijnmond op zoek is naar de beste oplossingen om een gebouw effectief en efficiënt te verduurzamen. Naast het verstrekken van betrouwbare informatie, helpt de marktplaats ook bij het selecteren van de beste en de meest efficiënte (totaal-) oplossingen.

Koole tank transport and storage

Voor Koole realiseren we een nieuwe corporate website. Eerder verzorgden wij het rapport waarin de duurzame ambities van het ambitieuze bedrijf werden samengevat en weergegeven.

G&S Bouw

Voor G&S bouw verzorgen we de positionering en profilering. In die positionering speelt duurzaam bouwen een belangrijke rol. Naast de nieuwe website verzorgden we onder meer de corporate communicatiemiddelen.

Milieufederatie Noord-Holland

We ondersteunen de Milieufederatie Noord-Holland bij de ontwikkeling van hun communicatiestrategie. Dit zorgt er onder meer voor dat de Milieufederatie beter zichtbaar wordt bij potentiële nieuwe opdrachtgevers.

MVO Nederland

Bij MVO Nederland zijn we betrokken bij de optimalisatie van de duurzaamheidsscan/MVO Maps

EBH Elshof

De marktgroep energie en duurzaamheid trainden we op het gebied van communicatie en mediapresentatie ten behoeve van een televisieuitzending.

 

 

 

Zorgvuldig bouwen

Samen met de initiatiefnemer ontwikkelde Xpring een nieuwe manier om het bouwen in de zorg te verbeteren. Door de eindgebruikers (personeel en bewoners) centraal te stellen wordt een veel beter en doelmatiger gebouw ontworpen en gerealiseerd. Xpring verzorgde daarnaast de communicatiestrategie en de website.

 

 

 

 

 

 

Rijk aan Zee

Voor het duurzame strandhuispark Rijk aan Zee verzorgde Xpring de naamgeving en de communicatiestrategie. Ook maken we de website en andere communicatiemiddelen.

 

Wetering Duurzaam

Het initiatief om in de Weteringbuurt monumentale panden energieneutraal te maken ondersteunde Xpring met de ontwikkeling van communicatiemiddelen (website, uitnodigingen etc.). Ook boden we Wetering Duurzaam ondersteuning bij de communicatie met de doelgroep.

i2i Intelligence to integrity

i2i zorgt ervoor dat de budgetten in de zorg doelmatig en rechtmatig besteed worden. Daardoor kan de zorgverlener zich weer bezig houden met het verlenen van zorg in plaats van een intensieve en tijdrovende administratie. Xpring ondersteunde i2i op het gebied van de communicatie.

Freshvalue

De vraag naar gezond en ultravers voedsel neemt toe. Freshvalue ontwikkelt nieuwe producten en ziet er op toe dat de productie op een verantwoorde manier plaats vindt. Xpring verzorgde de naamgeving en ontwikkelde onder meer de website.

Marketing Zaanstreek

Xpring ondersteunt de Stichting Marketing Zaanstreek met het verbeteren van het imago van de Zaanstreek. Er wordt een communicatiestrategie ontwikkeld en uitgerold op het gebied van wonen, winkelen, werken en uitgaan in de Zaanstreek. Xpring is daarbij ondermeer verantwoordelijk voor het realiseren van Free Publicity.

Duurzaan bouwen

Het platform duurzaan bouwen is erop gericht om 20.000 bestaande woningen in de Zaanstreek te verduurzamen. Xpring ontwikkelde mede een communicatiestrategie voor de lancering van het platform.

Buurt op zijn Kop

Met het verdwijnen van de Stad op zijn Kop heeft Amsterdam geen grootschalige evenementen meerdie speciaal bedoeld zijn voor de mensen die het in de hoofdstad niet breed hebben. Samen met Sfeermakers evenementen bekijkt Xpring hoe een vergelijkbaar evenement in bepaalde buurten nog wel gerealiseerd kan worden.

Be Vital

Voor Be Vital werkten we mee aan het communicatief maken van de haalbaarheidsstudie voor een cradle to cradle stadsdeelwerf in Amsterdam West. Tevens zijn we betrokken bij de communicatie voor de verduurzaming van het bedrijventerrein Twentekanaal.